publicerad: 2021  
fysik fysiken
fys·ik·en
substantiv
fysi´k
1 vetenskapen om materiens och energins olika former och omvandlingar med ett stort an­tal special­vetenskaper, t.ex. optik, ellära, mekanik, atom­fysik; delvis med flytande gräns mot kemi
JFR kemi
fysiklärare; kärnfysik
läsa fysik; fysikens lagar; Nobel­priset i fysik; Einsteins relativitets­teori revolutionerade fysiken
äv. om (speciella system av lagar in­om) viss av­gränsad del av denna vetenskap
fasta till­ståndets fysik
belagt sedan ca 1615; bildn. till grek. phys´is 'natur'
2 grund­läggande kroppsliga egenskaper som bestämmer prestations­förmågan
hans goda fysik räddade hans liv; många ungdomar har en fysik som sextioåringar
belagt sedan 1783