publicerad: 2021  
gömmare gömmaren, plural gömmare, bestämd plural gömmarna
gömm·ar·en
substantiv
gömm`are
person som gömmer någon el. något
sär­skilt om person som gömmer flyktingar som hotas av utvisning
kyrkan agerade gömmare för flyktingarna
belagt sedan 1896