publicerad: 2021  
gadd gadden gaddar
gadd·en
substantiv
1 stick­organ på bak­kroppen hos vissa insekter särsk. gadd­steklar, t.ex. (hona av) bi, geting och humla
peta ur gadden ur huden efter bi­sticket
äv. bildligt i ut­tryck för energi, aggressivitet och dylikt
med sin slag­färdighet tog hon gadden ur debatt­motståndaren
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska gadder; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. has´ta 'stång; lans; spjut'
2 ej i fack­mässiga samman­hang; något ålderdomligt kluven tunga hos orm
belagt sedan 1582
3 var­dagligt tand
borsta gaddarna
belagt sedan 1936