publicerad: 2021  
gap gapet, plural gap, bestämd plural gapen
gap·et
substantiv
1 upp­spärrad mun hos djur el. människa
varggap
ett gap (mellan några)
han slängde ett kött­ben i rov­djurets gap; öppna gapet så kan jag mata dig!
äv. bildligt, spec. öppning
ett gap i klipp­väggen; av­fallet maldes ner i sop­bilens gap
spec. äv. (allt­för) stort av­stånd eller stor skillnad mellan vissa före­teelser som fram­går av samman­hanget
lönegap; räntegap
gapet mellan rika och fattiga länder
spec. äv. med ton­vikt på att en (gratis)möjlighet öppnas, ofta oönskad sär­skilt i sport­jargong
hon serverade bollen rätt i gapet på motståndar­lagets spjut­spets, som bara hade att bred­sida in den
sticka huvudet i lejonets gap se huvud
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska gap; till gapa
2 mindre brukligt knappast plur. hög­ljutt och oartikulerat skrikande
gapflabb
publikens gap och skrik
belagt sedan 1894