SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
garanti [-anti´äv.-aŋti´] substantiv ~n ~er gar·anti·erlöfte om att ngt kommer att fungera plan­enligt eller enligt överens­kommelse ekon.komm.JFRcohyponymborgen 1cohyponymsäkerhet 4 garantisedellånegarantilönegarantige garantierlämna garantiergaranti mot makt­missbruk är nästan o­möjligt att fåspec. i sam­band med köpdet är ett års garanti på damm­sugarenäv. om mot­svarande dokumenthar du garantin med dig?äv. om före­mål el. före­teelse som ut­gör ett tecken på att ngt är äkta, kommer att fungera e.d.det sägs att ett starkt militärt försvar är en garanti för freden högskole­utbildning är ingen garanti mot arbets­löshetgaranti (för ngn/ngt/SATS), garanti (mot/på ngt)sedan 1756