SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ga´rn substantiv ~et, plur. ~ el. ~er, best. plur. ~en el. ~erna garn·etgrövre, lösare spunnen tråd av textil­fibrer för vävnad, stickning, virkning, broderi m.m. handarb.JFRcohyponymtråd garnnystanbomullsgarneffektgarnkamgarnmohairgarnryagarnstickgarnväxt­färgat garnnysta garnet från härvanspinna garn och väva tygergarnet hade trasslat sigsedan 1481Jönköpings stads tänkebokfornsv. garn; gemens. germ. ord, eg. ’snöre av torkade tarmar’; jfr isl. go,,rn ’tarm’
2ga´rn substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en garn·et1nät för fångst av fisk eller skal­djur jakt.garnfiskegarnmakrillfiskegarnskäddgarntrålgarnlägga ut garnrensa garnenen mängd krabbor hade fastnat i garnetäv. bildligt i ut­tryck för in­fångandeibl. skämts.procentaren fångade kunder i sitt garnhan fastnade till slut i hennes garnsedan början av 1300-taletSkåne-Lagense 1garn 2knappast plur. typ av smäckert tåg­virke urspr. av hampa ämne.JFRcohyponymrep 1 kabelgarnsjömansgarntaglingsgarntjärat garnseglet lagades med garnsedan ca 1695