SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gaste´ra verb ~de ~t gast·er·argäst­spela särsk. i teatersammanhang åld.scen.äv.vara gäst åld.gastera ngnstanssedan 1868av ty. gastieren med samma betydelse; jfr gäst Subst.:vbid1-167672gasterande, vbid2-167672gastering