SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ge äv. åld. gi`vagi`va verb gav, gett el. givit, given givna, pres. ger äv. åld. giver giv·it1ofta med partikelnbort låta (ngn) få ngt före­mål, värde e.d.; genom direkt över­räckning el. på annat sätt spel.JFRcohyponym1räcka 3cohyponymlämna 3cohyponymöverlämnacohyponymskänka ge barnen matge jul­klappar till barnenhon gav honom rums­nyckelnde gav bort allt de ägdespec. (i absolut konstruktion)dela ut spel­kort för en om­gång vem är det som ger?blanda och geäv. med avs. på djur och växterge katterna matge blommorna vattenäv. med avs. på abstrakta (positiva el. negativa) före­teelserlåta komma i åt­njutande av ge rådge svarge en intervjuge beskedde gav barnen en god upp­fostranhon gav dem sin tillåtelse att gårektorn gav dem en rejäl ut­skällningibl. i absolut konstruktionjag ska ge dig (stryk)i vissa ut­tryck äv.(i sin nåd) åstad­komma Gud give att det vore santge (ngn/ngt ngt), ge ((bort) ngt till/åt ngn/ngt)det är inte allom givet att ...alla kan inte ...det är inte allom givet att få gå på Nobelmiddagen ge luft åt ngtseluft 1 ge med den ena handen och ta med den andrasehand 1 ge ngn fingretsefinger ge ngn/ngt på båtensebåt ge ngt ett ansikteseansikte ge ngt till kännase1känna sedan 600-taletrunsten, Stentoften, Blekinge (Danmarks Runeindskrifter; Santesson)runform gAf (pret.), vanligen övrig runform kaf (pret.), fornsv. giva, gäva; gemens. germ. ord; formen ge har upp­stått i o­betonad ställning; jfr gåva, hemgift 2lämna som betalning NollJFRcohyponymbetala vad fick du ge för bilen?äv. i an­dra ut­tryck för ngts värde, attraktivitet e.d.hennes politiska engagemang ger jag inte mycket föräv. försvagat i ut­tryck för att ngt är anmärknings­värt e.d.han har sagt upp sig ― vad ger du mig för det?ge ngt (för ngt), ge BELOPP (för ngt)sedan 1401kvittobrev utfärdat av riddaren Knut Bossons syssloman (Svenskt Diplomatarium)3lämna som resultat om före­mål, process e.d. NollJFRcohyponymavkastacohyponyminbringa päron­trädet gav inte mycket i årföre­taget ger god vinstspec. i fråga om intellektuellt ut­byte e.d.en intervju som inte gav någon­tingge ngtge halssehals 1 ge skallseskall 1 ge vid handensehand 1 sedan 1409öppet brev utfärdat i västgötska Finnekumla av väpnaren Bengt Arvidsson med morgongåva till hustrun (Svenskt Diplomatarium)4lämna ut (som offer) för ngn/ngt Nollhon gav sitt liv för sonenäv. i ut­tryck för upp­givande e.d.JFRcohyponymge upp 2 ge slaget förloratge ngt (för ngn/ngt)ge (blanka) tusan i ngtsetusan ge fan i ngtse1fan ge fasen i ngtsefasen ge katten i ngtsekatten ge sjutton i ngtsesjutton 2 ge tapptse1tappt ge vikase2vika sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen5an­ordna (ngt) för an­dra vanligen för ngn större grupp som erbjuds en för­mån NollJFRcohyponymarrangera 1 kunga­paret ger en stor bankett på slottetstads­teatern ger Hamlet den här säsongenge ngtsedan 1802Subst.:givande (till 1)