SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gedi´gen adjektiv gediget gedigna ge·dign·are1fri från in­blandning av annat (mindre värde­fullt) material om (någor­lunda) ädel metall admin.tekn.JFRcohyponym1ren 2cohyponym1äkta 1cohyponymfullödigcohyponymsolid en kanna i gediget silversedan 1687av ty. gediegen ’mogen; ut­vuxen; präktig’, till gedeihen ’trivas; frodas’; jfr dejlig 2kraftig och stabil admin.ett gediget sten­husäv. bildligtgrundlig, på­litlig en gedigen yrkes­utbildninggedigna erfarenheteren gedigen lag­insatssedan 1846