publicerad: 2021  
gelatin gelatinet äv. gelatinen
gel·at·in·et
substantiv
gelati´n [∫-]
delvis ned­brutna lim­ämnen från ben- och bind­vävnad som efter lösning i varm vätska bildar en gelé­artad massa anv. bl.a. i livs­medel och i söt­saker
gelatinkapsel; gelatinpulver; gelatinös
ett blad gelatin; den beska medicinen var om­given av ett skal av gelatin
belagt sedan 1846; av franska gélatine med samma betydelse, bildn. till lat. gela´tus 'frusen'; jfr ur­sprung till gelé