SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
genant [∫enaŋ´tel.-an´t] adjektiv, neutr. ~ gen·antsom försätter ngn i en pinsam eller löjlig situation psykol.det var genant för honom att hålla ett slags förmanings­tal till de äldre kamraternaförlusten mot botten­laget var genantgenant (för ngn) (att+V)sedan 1789till genera