SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gene´ra [∫-] verb ~de ~t gen·er·ar1göra (ngn) generad psykol.hans lagom vågade historier generade ingen i sällskapetdet generade henne inte att alla kände till hennes svaghetergenera ngnsedan 1779av fra. gêner ’störa; plåga’, till gêne ’tvång; plåga; tortyr’ 2orsaka besvär av fysiskt slag psykol.JFRcohyponymbesvära skadan verkade inte genera henne det minstagenera ngnsedan 1790Subst.:generande