SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gene´s substantiv ~en gen·es·envanligen i sammansättn. upp­komst eller ut­veckling t.ex. av individ el. art i vetenskapliga samman­hangbiol.vetenskapl.fylogenesontogenesspec. med.sjukdomens genessedan 1902av fra. genèse med samma betydelse; av grek. gen´esis ’upp­komst; ur­sprung’; jfr 2gen, genus, genealogi, genetisk