publicerad: 2021  
gering geringen geringar
ger·ing·en
substantiv
[je`-]
skarv i vinkeln mellan två kant­stycken som möts t.ex. i hörn på tavelram
JFR smyg 1
geringsfog; geringssåg
belagt sedan 1834; av tyska Gehrung med samma betydelse, till Gehren 'kil­formigt stycke'; jfr ur­sprung till garfågel