SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
germanis´m substantiv ~en ~er germ·an·ism·enord­form eller uttrycks­sätt (i annat språk) som beror på in­flytande från tyskan språkvet.hans över­sättning var ty­värr full av germanismersedan 1753