SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gärs el. gersgers substantiv ~en ~ar gärs·en, gers·enen liten abborr­fisk med grön­vit färg zool.SYN.synonymsnorgärs sedan 1294 (som till­namn)testamente upprättat av Bengt Bossons tjänare Jakob (Svenskt Diplomatarium)fornsv. girs; av om­diskuterat urspr.