SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ge´s äv. åld. gi`vasgi`vas verb gavs, getts el. givits, pres. ges äv. åld. giv(e)s giv·its(få) före­komma ngt högt.NollJFRcohyponymfinnas det gavs ingen åter­vändojag skulle gärna vilja under­söka saken om till­fälle gavsgessedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. givas; till ge