SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ge`ting substantiv ~en ~ar get·ing·entyp av flygande, gaddstickande insekt, oftast tecknad i (randigt) gult och svart zool.JFRhyperonymgaddstekelcohyponym2bicohyponymhumla getingsvärmbålgetingjordgetingskogsgetingvanlig getingsolitära getingarsociala getingaren ilsken getinghennes fot svullnade sedan hon blivit stucken av en getingsedan ca 1430Själens tröstfornsv. getunger; nord. ord, bildat till get (trol. efter formen på antennerna) med grundbet. ’liten get’