SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gi`ven se äv. gege adjektiv givet givna giv·en1som det inte finns ngt tvivel om admin.JFRcohyponymsjälvklar ut­gången av matchen var given (på för­hand)succén var given från börjandet är givet att jag kommerjag tar för givet att alla ställer upp solidarisktsedan 17892överens­kommen komm.starta på en given signalsom på ett givet tecken började alla sjungaäv.faktiskt före­liggande ofta i mat. samman­hang, annars formelltdra en sträcka från en given punkt Aunder de givna förhållandena kan projektet inte fort­sättasedan 1792