SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
glad adjektiv glatt 1som känner upp­rymdhet och tillfreds­ställelse ofta på grund av ngn fram­gång admin.psykol.MOTSATSantonymledsen JFRcohyponymförtjustcohyponymlycklig 1 hjärtegladsjälagladhon var strålande glad över att hon fick jobbetalla verkade glada och belåtna över att problemet äntligen löstsäv. om handling, tids­period, före­teelse e.d.glada låtarhon på­hejades med glada till­ropdet glada tjugo­taletäv. försvagattill­freds hon var glad att hon hann med bussenglad (för/åt/över ngn/ngt/att+V/SATS), glad (att+V/SATS)en glad laxselax glad påsk!sepåsk glad som en lärkamycket gladhon var glad som en lärka över att ha vunnit första pris sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. glaþer, äv. ’blank; ljus’; gemens. germ. ord; jfr glatt 2som orsakar glädje admin.psykol.SYN.synonymglädjande en glad nyhetett omslags­papper i glada färgersedan 16953förtjust ngt vard.admin.psykol.levnadsgladmatgladhon är lite för glad i sprithan är glad i frun­timmerglad i ngn/ngt/att+Vsedan 1834Min vän, den glade bagarn uti San Remo stad, ja, om ni kände honom, ni skulle strax bli glad.Evert Taube, Den glade bagarn i San Remo (i Himlajord, 1938) Adjektiv som glad, lycklig, ledsen, besviken följs ofta av en att-sats som anger orsaken till glädjen, lyckan etc. Före att-satsen sätts ofta prepositionen över (ibland åt) in. På senare tid har det blivit allt vanligare att utelämna prepositionen: Han är glad (över) att hon har kommit. Däremot är prepositionen nödvändig om bisatsen omformas till ett substantiv med bestämning: han är glad över hennes ankomst.