SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gle`te substantiv ~t el. ~n glet·eten bly­oxid anv. för fram­ställning av o­lika blyhaltiga före­mål ämne.sedan ca 1755jfr fornsv. glædhi med samma betydelse; av lågty. glede med samma betydelse, (ty. Glätte); till glatt