SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gnejs substantiv ~en ~er gnejs·entyp av (ofta gråröd) om­vandlad berg­art vars mineralkorn ligger samlade i tydliga skikt men inte så regel­bundet parallella med var­andra som i skiffer mineral.JFRcohyponymgranit gnejsblockjärngnejssörmlandsgnejsådergnejsögongnejsgnejs och granit är Sveriges vanligaste berg­artersedan 1788av ty. Gneis med samma betydelse; av o­visst urspr., ev. besl. med 1gnista