publicerad: 2021  
gnissel gnisslet
gnissl·et
substantiv
gniss´el
gnisslande ljud
gnissel (mellan några) gnissel (med någon)
den gamla pumpens skärande gnissel
äv. bildligt
gnissel i sam­arbetet
belagt sedan 1771; till gnissla