publicerad: 2021  
god dag
eller
goddag
god|­dag
interjektion
[goda´g] el. [goda´]
relativt formell hälsnings­fras när man möts (i första hand) under dygnets ljusa del
JFR hej 1
god dag, god dag!; god dag, mitt namn är ...
äv. i substantivisk an­vändning
mötas av ett artigt "god dag"
belagt sedan 1613