SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gouache [goa∫´ljust sj-ljud] substantiv ~n [goa∫´en] ~r [goa∫´er] gouach·en(teknik för) konstnärlig målning i täckande vatten­färg konstvet.JFRcohyponymakvarell gouachemålarehon målar i olja och gouacheäv. om mot­svarande konst­verken svit gouachersedan 1808av fra. gouache med samma betydelse; av ita. guazzo ’pöl; vatten­färg’; av lat. aqua´tio ’bevattning’, till aq´ua ’vatten’; jfr akvarell