publicerad: 2021  
grätten grättet grättna
grättn·are
adjektiv
grätt`en
kräsen
grätten (något)
han är bort­skämd och grätten; hon är grätten på maten
belagt sedan 1846; av isl. grettinn, no. gretten 'sur­mulen, grinig', till isl. grettast 'grina'