SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
graf substantiv ~en ~er [gra`f- el. gra´f-] graf·en1kurva som mot­svarar en matematisk funktion mat.grafen till funktionen y=3x är en rät linjeen graf (till ngt)sedan åtm. 1950-taletav eng. graph med samma betydelse, kortord för graphic formula ’grafisk formel’; se -graf 2vanligen i sammansättn. en­staka före­komst av viss typ av skriv­tecken språkvet.JFRcohyponymgrafemcohyponymfon 2cohyponymbokstav ordet ”mamma” har fem grafer men bara två o­lika grafemsedan 1929till -graf