publicerad: 2021  
grift griften grifter
grift·en
substantiv
ålderdomligt ut­om i vissa sammansättn. grav
griftefrid; griftefärd; griftero; griftetal; gånggrift
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska grift(er); urspr. av lat. cryp´ta, grek. krypte´, se ur­sprung till krypta
Vad ljus över griften!
Han lever, o fröjd! Psalm­boken 146:1 (Frans Michael Franzén 1812)