SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gu`dlig äv. gu`deliggu`delig adjektiv ~t gud(e)·ligsom har med Gud att göra admin.af.relig.gudliga sångeräv.gud­fruktig, from om person el. handling stadens gudliga inne­vånareett gudligt levernesedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. guþliker