SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gu`ling substantiv ~en ~ar gul·ing·en1person med gul hy särsk. från Kina el. Japan ned­sätt.; kan verka stötandeland.yrk.sedan 18982strejk­brytare vard.; ned­sätt.; ngt åld.arb.yrk.sedan 1906till fra. les syndicats jaunes ’de gula fack­föreningarna’, beteckning på en samman­slutning som inte hade an­knytning till socialistisk ideologi el. socialistiskt parti och som hade en gul ginstblomma som förenings­märke