publicerad: 2021  
gute guten gutar
gut·en
substantiv
gu`te
sär­skilt vid beskrivning av äldre förhållanden gotlänning
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska gutar, plur.; etymologiskt samma ord som got; trol. besläktat med 1göt!!