publicerad: 2021  
gyttrig gyttrigt gyttriga
gyttr·ig
adjektiv
gytt`rig
tät och oordnad om viss mängd före­mål eller dylikt
i fågel­perspektiv var staden en gyttrig massa av olik­färgade tak
belagt sedan 1889