SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1här adverb på denna plats där den talande etc. befinner sig rum.JFRcohyponymdär 1 här kommer motor­vägen att dras frambåde ni där ute och vi här innehär i träd­gården brukade hon ta sig en kopp kaffeäv. syftande på annan plats än talarenshan flyttade till Göteborg― här hade han till­bringat sin ungdomäv. med försvagad rumsbetydelsei detta samman­hang ibl. som rent utfyllnads­ord här gjorde talaren en paushär gäller det att vara upp­märksamkomma här och på­stå att jag ...!spec. i vissa ut­tryck där ngt som är nära talaren (rumsligt el. abstrakt) pekas utså­dana här sakerså här går det tillden här bilen är bra, men den där är dålighär och därpå spridda ställenhär och där i skogen växte det kantareller här och varpå vissa ställenhär och var kunde man se sjö­bottnen genom isen lite här och varse1lite än här, än däri­bland på ett ställe, i­bland på ett (helt) annathon an­litades än här, än där för att lösa kyrkliga och politiska konflikter sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Ludgo, Södermanlandvanligen runform hiar, fornsv. här; gemens. germ. ord, bildat till samma ord­stam som 1hit, hädan Varianterna den hära, den häringa, den dära och den däringa av den här och den där före­kommer i ledigt tal­språk men är inte lämpliga i skrift­språk. De kan sägas vara resultat av över­användning av svenskans kongruensprincip (se stilruta för kongruens), lik­som en sån härn bil, ett sånt därt hus.
2här substantiv ~en ~ar här·enstor organiserad mängd soldater som ut­gör en av­sevärd del av (el. hela) ett lands armé särsk. vid beskrivning av äldre förh.mil.bondehärfiendehärkrigshärhären marscherade mot Romhären tågade in i grann­landetäv. om annan stor mängd (varelser)en hel här av myggoren här (av ngra)sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. här; gemens. germ. ord, som urspr. även kunde betyda ’krig’