publicerad: 2021  
härigenom
här|­i·gen·om
adverb
[hä´r-] el. med två huvudtryck
på detta sätt
han odlade sina person­kontakter och här­igenom skaffade han sig ett bra utgångs­läge in­för partiledar­valet
belagt sedan ca 1670