publicerad: 2021  
hävd hävden hävder
hävd·en
substantiv
[häv´d] el. [hä´vd]
1 knappast plur. sed­vänja eller förhållande som länge varit förhärskande
av hävd
kultur­livet var av hävd ett privilegium för ett litet få­tal; lettiska och litauiska räknas av hävd till den slaviska språk­gruppen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska häfþ 'hävd­vunnen rätt; inne­hav; bruk'; bildat till ha(va)
2 juridik knappast plur. lång­varigt inne­hav eller bruk (av fast egendom) som kan motivera full ägande­rätt
laga hävd; vinna hävd; stödja sig på tjugo­årig hävd
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 vanligen plur. åter­givning av historiskt förlopp
rann­saka hävderna; gå till hävderna och under­söka saken
äv. i ut­tryck för att någon historisk före­teelse är och länge kommer att förbli berömd
ett namn som gått till hävderna; landets äro­rika hävder
belagt sedan 1604
4 (gott) till­stånd särsk. hos jord
hålla jorden i hävd
äv. (god) vård
belagt sedan 1651