publicerad: 2021  
höghet högheten högheter
hög·het·en
substantiv
[hö`g-] el. [hö´g-]
1 hög­tidligt knappast plur. upp­höjdhet och värdighet spec. om oberoende av materiella före­teelser
drömmen om livets höghet och människo­släktets förädling
belagt sedan 1522; fornsvenska höghhet 'högt upp­satt person'
2 (del av titel för) kunglig person
Hans kunglig höghet; Ers höghet
belagt sedan 1522