publicerad: 2021  
högland höglandet högländer
hög|­land·et
substantiv
`gland
landområde beläget på viss (av­sevärd) höjd över havs­ytan vanligen mer än 200 m
belagt sedan 1835