publicerad: 2021  
högvärdig hög­värdigt hög­värdiga
hög|­värd·ig
adjektiv
`gvärdig
som har högt värde spec. genom hög halt av värde­fulla bestånds­delar
hög­värdig olja; hög­värdig valuta
belagt sedan 1908