publicerad: 2021  
hökare hökaren, plural hökare, bestämd plural hökarna
hök·ar·en
substantiv
`kare
ålderdomligt handelsman i hökeri
hökarbod
belagt sedan 1640; av lågtyska höker med samma betydelse; av om­diskuterat urspr; ev. besläktat med fornsvenska huka 'mångla'