SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ra verb hörde hört, pres. hör hör·de1upp­fatta (ljud) med hörsel­sinnet komm.JFRcohyponymlyssna hon hörde steg i trappanhan hörde grannen ropa någottala högre, jag hör dig inteofta i pass. i opers. konstruktionerdet hörs ingen­tinghan kommer från Skåne, det hörs på dialektenäv.ha (viss) förmåga att upp­fatta ljud med hörsel­sinnet gamla far­mor hör dåligt nu­merahöra (ngn/ngt/SATS), höra (ngn/ngt V), höra (på ngn/ngt)det låter höra sig det låter bradirekt­flyg till Tokyo på åtta timmar, det låter höra sig höra löss hostaselus höra rösterse1röst 1 jag har väl aldrig hört på makensemake 3 kunna höra en knappnål fallaseknappnål sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. höra; gemens. germ. ord av dunkelt urspr. 2in­rikta hörsel­sinnet (mot ngt) för att tillgodo­göra sig ngt inne­håll komm.relig.JFRcohyponymlyssna hon gick för att höra på ett före­drag om film­musikhör nu på vad jag säger!äv. i syfte att tillgodo­göra sig estetisk njutningmånga ville höra den berömda sångerskanspec. i ut­tryck för att på­kalla upp­märksamhet el. en­bart för att markera vikten av det man tänker sägahör du du!hör här!hör på!nej hör nu!ibl. med bi­betydelse av väl­villig in­ställningmest bibl.Herre, hör vår bön!höra (på) ngn/ngtoch hör sen!och där­med är det slutdiskuteratnu gör du som jag säger och hör sen! sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3få kännedom om ngt, vanligen genom muntlig förmedling men äv. på annat sätt komm.jag hörde att NN har kommit till­bakajag har hört sägas att ON kommer att slutahöra ngt/SATShöra talas om ngn/ngtsetala 1 sedan 1419öppet brev utfärdat av Sune Nilsson om jordförsäljning till biskopen i Linköping (Svenskt Diplomatarium)4göra sig under­rättad om ngt jur.komm.pedag.ring informationen och hör om det finns biljetteräv. med avs. på personförhöra höra vittnetläraren hörde dem på läxanhöra ngt/SATS, höra ngnsedan 15265in­gå i eller lämpligen räknas till visst (större) samman­hang komm.sociol.urnan hör till museets samlingarmatematiken hör till de natur­vetenskapliga ämnenaspec. i fråga om intellektuellt samman­hanghan drog upp en massa saker som inte hörde ditdet hör till saken att han hade glömt nyckelnäv.med ngn av partiklarnai­hop, samman naturligen in­gå i samma grupp el. bilda en grupp de båda berättelserna hör i­hopbordet och stolen hör sammanhan kände att just de hörde i­hopäv. med samman­hanget under­förståttmed partikelntill det hör till att man ringer och tackar för senasthöra till ngn/ngt, höra ihop/samman (med ngn/ngt), höra tillhöra till pjäsensepjäs 1 sedan 1541Subst.:vbid1-190167hörande (till 1, 2 + 4)