SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
habilite´ra sig verb habiliterade habiliterat hab·il·it·er·arförbättra sin kompetens särsk. på det akademiska om­rådet, spec. för att upp­nå docent­kompetens; bl.a. i Tysk­land pedag.habilitera sigsedan 1842till habil; jfr rehabilitera Subst.:vbid1-177504habiliterande, habilitering