publicerad: 2021  
habilitera sig habiliterade habiliterat
verb
habilite´ra sig
förbättra sin kompetens särsk. på det akademiska om­rådet, spec. för att upp­nå docent­kompetens; bl.a. i Tysk­land
någon habiliterar sig
han disputerade i fysik och habiliterade sig senare i geografi
belagt sedan 1842; till habil; jfr ur­sprung till rehabilitera
habilitera sighabiliterande, habilitering