SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ha´bitus substantiv, ingen böjning, n-genus hab·it·us(yttre) skick eller gestalt med.JFRcohyponymutseende i vetenskapliga samman­hang äv. om (kollektiv) livs­stilsedan 1861av lat. hab´itus med samma betydelse; se habit