publicerad: 2021  
hackbräde hack­brädet hack­bräden
hack|­bräd·et
substantiv
hack`bräde
ett sträng­instrument vars strängar slås an med klubbor i bruk särsk. under medel­tiden
belagt sedan 1640; trol. av lågtyska hackebrett med samma betydelse, till hacken i bet. 'hamra, slå'; jfr ur­sprung till 1hacka!!