publicerad: 2021  
hackspett hack­spetten hack­spettar
hack|­spett·en
substantiv
hack`spett
typ av fågel med kraftig, mejsel­formad näbb som den hackar i trädstammar med för att skaffa föda el. göra hål för bo­bygge
större hack­spett; mindre hack­spett; tretåig hack­spett; till hack­spettarna hör även spill­kråka och grön­göling; i korta knyckar klättrade hack­spetten upp­för stammen och tog spjärn med sin styva stjärt; en hack­spetts rungande trum­virvlar mot flagg­stången
belagt sedan ca 1600; sv. dial. (hack)spätt; besläktat med lat. spi´ca 'ax', spi´culum 'spets' (efter näbbens form och funktion); jfr ur­sprung till 1spik!!