SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hal`shugga verb halshögg halshuggit halshuggen halshuggna, pres. halshugger hals|­hugg·erav­rätta genom att hugga huvudet av mest histor.samh.SYN.synonymdekapitera förrädarna halshöggshalshugga ngnsedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagenfornsv. hals­hugga Subst.:vbid1-177974halshuggande, vbid2-177974halshuggning