SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
halve`ringstid substantiv ~en ~er halv·er·ings|­tid·entid efter vilken hälften av en viss mängd radio­aktivt ämne sönder­fallit och dess aktivitet allt­så halverats fys.halveringstiden för radium är 1600 åräv. all­männare, särsk. biol.tid efter vilken hälften av ett ämne som kommit in i en organism ut­söndrats eller brutits ner halveringstiden (för ngt)sedan 1914