SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
han`delsvara substantiv ~n handelsvaror handels|­var·an(efter­frågad) vara eller nyttighet som är före­mål för handel matrl.bo­staden har blivit en ren handelsvara i stor­städernaofta bildligtäldre sjuka får inte bli en handelsvara mellan lands­ting och kommunsedan 1771