SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hans pronomen som till­hör eller har an­knytning till honom dvs. mannen el. pojken som om­talats i samman­hanget NollJFRcohyponym2dess 2cohyponymhennescohyponymhan det är hans bil, inte henneschefen och hans fruHans excellensseexcellens Hans Majestät (konungen)semajestät 1 Hans nådsenåd 3 sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Norra Sandsjö, Smålandvanligen runform hans, fornsv. hans; genitiv­form av han