publicerad: 2021  
hansa hansan
hans·an
substantiv
han`sa
historiskt vanligen bestämd form sing. och med versal ett medel­tida förbund av tyska handelsstäder med förgreningar i hela norra Europa
hanseförbundet; hansestad
den vendiska Hansan med Lübeck i spetsen
äv. bildligt
ett märkbart intresse för en ny industriell och kommersiell hansa kring Öster­sjön
belagt sedan 1449 (i sms.; (brev från kung Karl till danske kungen (Styffe))) fornsvenska hänse; av lågtyska hanse, tyska Hanse 'köpmansgille', äldre 'följe; krigarskara'