SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
havsrätt [haf`s-] substantiv ~en havs|­rätt·enfolk­rättsliga bestämmelser som rör ut­nyttjandet av haven jur.havsrättskonferenslandets ut­vidgning av fiske­gränsen an­sågs ha stöd av havsrättensedan 1958